16 października Dom Polski organizował wyjazd edukacyjno-kulturalny „Szlakiem dzieciństwa Ignacego Jana Paderewskiego”. Do udziału w wycieczce zaproszone zostały słuchacze kursów języka polskiego przy Domu Polskim oraz studenci Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki.

Pomysłodawcą wyjazdu był pan Paweł Koch, który w lipcu br wspólnie z panią dyrektor Ireną Perszko odwiedził Kurylówkę i Chmielnik.

Niniejsza wycieczka także zaczęła się od zwiedzenia miejscowości w której 156 lat temu urodził się Ignacy Paderewski. Dokładnie nie wiadomo, gdzie w Kuryłówce stał budynek w którym mieszkały rodzice Ignacego – Jan i Poliksena Paderewscy. Natomiast odwiedziliśmy miejscową szkołę, gdzie umieszczono dwie tablicy pamiątkowe ku czci naszego znanego Rodaka.

Następnie wyruszyliśmy do miejscowego cmentarza w starej części którego pochowano Poliksenę Paderewską. Niestety przez krzaki i wysoką trawę dostać się do jej grobu nie było żadnej możliwości.

W Chmielniku odwiedziliśmy miejscowy kościół Trójcy Przenajświętszej w którym w 1860 roku był ochrzczony Paderewski. Żytomierzanie uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił nowo przybyły na parafię ksiądz Bogdan.

Zwiedzanie miejsc związanych z I.J. Paderewskim przybliża nam historię jego życia, odkrywa na nowo już znane strony jego biografii. Nie przystajemy badać jego los i upowszechniać tę wiedzę.

0806050704030201