Dnia 11 stycznia 2020 roku Dziecięcy Zespół Wokalny „Kwiaty” Domu Polskiego w Żytomierzu po raz drugi uczestniczył w obwodowym festiwalu kolęd „Anioły winszują”. Zespół wykonał trzy kolędy – „Dzisiaj w Betlejem”, „Narodził się Jezus Chrystus” i „Przybieżeli do Betlejem”. Festiwal odbywał się w katedrze żytomierskiej św. Michaiła przy wsparciu miejskiego wydziału kultury i departamentu oświaty. W festiwalu uczestniczyło ponad 300 kolędników z różnych zakątków obwodu żytomierskiego.