29 lipca 1999 roku odbyła się uroczystość otwarcia Domu Polskiego w Żytomierzu. Inicjatorem powstania Domu Polskiego w Żytomierzu w roku 1997 było Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia” na czele z prezesem Tadeuszem Reńkasem. Inicjatywa ta została aktywnie poparta przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.W realizacji pomysłu bezpośrednio uczestniczyła Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie na czele z panią prezes Emilią Chmielową oraz Polonia Brytyjska. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wykupiło, pozostawioną w stanie surowym budowlę na ulice Czerniachowskiego 34 B i przy pomocy firmy Energopol-Ukraina przywróciło go do użyteczności publicznej Polaków Żytomierszczyzny. Rozpoczęte w marcu 1999 roku prace budowlane pod gorliwą opieką Kazimierza Ratuszyńskiego (który został pierwszym dyrektorem Domu Polskiego) zakończone zostały już w lipcu tego samego roku.

Jak to było 15 lat temu…

02  03  07 08  06  05  09  04