W tak ciepłe i łagodne dni wrześniowe składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego! Dla nauczycieli i uczniów życzymy natchnienia, powodzenia i zadowolenia z wykonywanej pracy!

W dniu 8 września zawitaliśmy do szkoły średniej we wsi Denyszi, żeby wręczyć prezenty uczniom, które uczą się języka polskiego oraz złożyć życzenia dla pani dyrektor Łarysy Werbyło i nauczycielki języka polskiego pani Jany Kurnosow.

W nowym roku szkolnym uczyć się języka w szkole denyszowksiej będzie około 60 uczniów 5-6 klasy. Dyrekcja szkoły przydzieliła gabinet, w którym ukształtowano kącik języka polskiego. Żeby nauczanie było łatwym a jego wyniki skutecznymi Dom Polski w Żytomierzu prezentował dla uczniów robocze zeszyty z języka polskiego oraz inne pomocnicze materiały dydaktyczne.

Spodziewamy się na aktywną współpracę i udział uczniów szkoły wsi Denyszi w projektach edukacyjnych Domu Polskiego.

Denyszi_3    Denyszi_1  Denyszi_5  Denyszi_4