Po raz drugi w szkole średniej we wsi Susły we współpracy z Stowarzyszeniem Polaków „Polonia Zwiagelszczyzny” odbył się konkurs recytatorski pt. „Te słowa istniały zawsze…”. W konkursie uczestniczyło 36 uczniów od III do X klasy. Oceniały poziom recytacji Jurowi – dyrektor szkoły pan Aleksander Pyłypczuk, Swietłana Buczyńska – zastępca dyrektora, Natalia Czajkowska – nauczycielka języka polskiego oraz Irena Perszko – dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu.

Ze słowem powitalnym do obecnych zwróciła się nauczycielka języka polskiego pani Julia Wowk. Program konkursowy otworzyła młodsza grupa wiekowa – uczniowie III-IV klasy, którzy bardzo starannie recytowały tak wspaniałą polską poezję dziecięcą – Jana Brzechwę, Juliana Tuwima, Czesława Janczarskiego. W tej grupie I miejsce jury przyznało dla Warwary Marczewskiej (III klasa), która wzruszającą zarecytowała „Piosenkę o Krakowie” Marii Terlikowskiej. Dyplom za II miejsce otrzymała Zofia Buczyńska (IV klasa) z wierszem Juliana Tuwima „Warszawa”, a trzecią wśród maluchów była Karina Buczyńska (III klasa) z Barwami ojczystymi Czesława Janczarskiego.

W drugiej grupie wiekowej rywalizowały uczniowie VI-VII klasy. Uczniowie zaprezentowały wysoki poziom recytacji i znajomości tekstów. Za płynność i emocjonalność recytacji I miejsce w tej grupie jury oddało dla Marii Sinickiej (VI klasa, „Żuk” Jan Brzechwa). Drugą pozycję otrzymał Bogdan Aleksijczuk (VI klasa), który perfekcyjnie zarecytował „Rzepkę” Julina Tuwima. Trzecie miejsce przyznano dla Elżbiety Riabczuk (VII klasa) ze recytację wiersza „Dzień matki” Anny Świrczyńskiej.

Następna grupa wiekowa – VIII-IX klasa zachwycała jurorów wspaniałą recytacją poezji Marii Konopnickiej, Wandy Chotomskiej, Romana Pisarskiego. Poza konkurencją w tej grupie była Anna Borewicz (IX klasa). W tym roku Anna bardzo emocjonalnie i jednocześnie wzruszająco zarecytowała 2 wierszy – „Wyjście z Polski” Seweryna Goszczyńskiego oraz „Źródło” Jana Pawła II. Drugie miejsce z wierszem Barbary Urbańskiej „Światełko z cieni” otrzymała Helena Czajkowska (VIII klasa). Trzecią w starszej grupie była Wiktoria Olszewska (VIII klasa) z patriotyczną poezją Konstanty Gałczyńskiego „Pieśń o Ojczyźnie”.

Największą konkurencją cechowała się najstarsza grupa wiekowa, w której rywalizowały same dziewczynki – uczennicy X-XI klasy. Pierwsze miejsce za artystyczność i czułość recytacji otrzymała Tatiana Karpińska (XI klasa) z wierszem „O kraju mój” Stanisława Balińskiego. Nie mniej fascynującą była recytacja poezji Wiesławy Szymborskiej w wykonaniu Tamary Prawdywej (IX klasa), która została drugą w najstarszej grupie wiekowej. Trzecią wśród najstarszych była Anna Lewicka z wierszem „Polska Podziemna” Stanisława Balińskiego.

Podczas wręczenia dyplomów i nagród Dyrektor Domu Polskiego pani Irena Perszko podziękowała uczniom za twórczą aktywność a pani Julii Wowk za gorliwą pracę wynikiem której jest bardzo wysoki poziom uczestników konkursu.