Pani Jarosława Pawluk urodziła się 5 czerwca 1932 roku w Brodach na Lwowszczyźnie w rodzinie polsko-ukraińskiej. Chodziła do szkoły, marzyła zostać siostrą zakonną i służyć jednemu Bogu… Nie złożyło się. Druga wojna światowa zburzyła wszystkie marzenia i bezlitosny los rzucił rodzinę Pawluk na Zachód. Jako zwanzigstarbeitery 12. letnia Jarosława, jej brat Miron i matka Emilia z 2-letnią siostrą Włodzimierzą okazały się w Niemczech, gdzie spędziły pełne cierpienia trudny czas. O tych latach pani Jarosława wspomina z bólem, ale właśnie te cierpienia zrobiły ją wytrwałą do trudności, twardą w swych decyzjach i postępowaniach. Po powrocie na ziemię ojczystą niemal cierpiała rodzina i od władz sowieckich za wiarę i przekonania patriotyczne.

Spragniona na wiedzę i wypełniona talentem pani Jarosława decyduje podjąć studia wyższe na wydziale filologicznym Lwowskiego Instytutu Pedagogicznego. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w szkołach wiejskich, a potem w redakcji jednej z gazet rejonowych. Za to, że nie podzielała ideologii sowieckiej została zwolniona z pracy i przez długi czas nie mogła się znaleźć w bezlitosnej rzeczywistości komunistycznej. A na rekach było małe dziecko

W latach 70. przybyła do Lubara. Parcowała w rejonowej gazecie, a także zarabiała na utrzymanie nieletniego dziecka nauczycielstwem. W latach 90. śwaidoma swych korzeni polskich dolączyła się do działalności polonijnej – stała na czele Lubarskiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie. Również pracowała nauczycielką języka polskiego w Lubarze i wsi Filińce.

Największą pasją pani Jarosławy Pawluk od lat pozostaje poezja. Na co dzień walcząc z ciężką chorobą p. Jarosława gorliwie pracuje i nie rzuca twórczości. Wyszły w świat dziesiątki jej zbiórek poetyckich, tłumaczeń i pamiętniki. Tematyka utworów J. Pawluk odzwierciedla tragedię jej losu jak zarówno i tragedie losu jej narodu. Oczy Katynia – cykl wierszy ku czci i pamięci ofiar tragedii Katyńskiej roku 1940.

Z dzieciństwa zakochana w muzykę pani Jarosława Pawluk piszę melodie do swych utworów. A swemu ulubionemu kompozytorowi Fryderykowi Szopenowi poświęciła cały cykl wierszy pt. „Poetycka Szopeniana”.

Od lat pani Jarosława uczestniczy w Konkursie Międzynarodowym im. M. Konopnickiej w Polsce. Posiada Złotą Odznakę Towarzystwa imienia Marii Konopnickiej w Warszawie. Jest Laureatką nagrody Łesi Ukrainki. Kilka razy do roku zbiera ona miłośników swego talentu na prezentacji kolejnych książek i wieczory twórcze.

Bibliografia

Оригінальні твори і переклади

 1. Павлюк Я. Звертаюся до пам’яті: Поезії. – Львів: Каменяр, 1996. – 39 с.
 2. Павлюк Я. Затиснувши рукою біль у серці: Поезії. – Баранівка, 1993. – 48 с.
 3. Павлюк Я. Джерело. – Житомир: Поліграфіка, 1997. – 68 с.
 4. Павлюк Я. Лицарство духу: Вірші, переклади. – К.: Голов. спеціалізм. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2000. – 54 с.
 5. Павлюк Я. Вибране: Поезії, пісні. – К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 156 с.
 6. Співачки зорі провідної: Леся Українка, Марія Конопницька: Вірші/ Упоряд. та пер. Я. Павлюк. – К.:  Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 184 с.
 7. Павлюк Я. Квіти вірності: Проза. – Житомир, 2004. – 140 с.
 8. Славного ми роду. Збірничок пісень, віршів і вистав для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку/ Упорядник і автор Я. Павлюк. – Житомир. – 2005. – 88 с.
 9. Павлюк Я. Лицем до правди: Поезія. – Житомир, 2008. – 92 с.
 10. Шляхом пророка. Переклади/ Упор. Я. Павлюк. – Житомир: Полісся, 2007. – 148 с.
 11. Павлюк Я. З вірою і любов’ю. Вибрані поезії, переклади, пісні, спогади. – Житомир: Полісся, 2010. – 148 с.
 12. Павлюк Я. Броди: в пам’яті і в серці. – Броди: Просвіта, 2011. – 136 с.
 13. Павлюк Я. Пісенний сад. Пісні. – Житомир: Полісся, 2013. – 80 с.

 Переклади у нотних виданнях

 1. Пісні Ніни, Володимира і Станіслава Ольшевських [Ноти]: з репертуару родинного ансамблю/ Упоряд. Володимира і Станіслава Ольшевських; худож. оформ. А. Марковської. – Львів: Каменяр, 2011. – 142 с.: іл.., ноти. – Польськ. і укр. переклади Я. Павлюк.
 2. Твори для бандури  [Ноти]/ Włodzimierz Olszewski. Utwory na bandurę; Володимир Ольшевський. Твори для бандури. – Львів: Каменяр, 2013. – 92 с.: ноти. – Переклади Я. Павлюк.
 3. Вокальні твори, присвячені О. Філіппі-Мишузі: для тенора у супроводі фортепіано. Переклади Я. Павлюк. Репертуарна збірка/ Упорядник С. Царук. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – 47 с.

 Вірші і статті у збірниках

 1. Брідщина 3-4/94р. – Броди, 1994. – С. 70-73.
 2. Gdzie jesteś, ojczyzno: antologia wierszy. – Warszawa: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 1996. – 184 s.
 3. Івахненко Л. Я./Анатолій Коломієць. – К.: Муз. Україна, 2002. – С. 82 – 85.
 4. ЇЇ зоря повік буде ясна. Матеріали наукової конференції до 135-річчя від дня народження Лесі Українки (м. Новоград-Волинський, 25 лютого 2006 року) / Упорядн. В. О. Римська. – Новоград-Волинський: НОВОград, 2006. – 296 с.
Jarosława Pawluk

Jarosława Pawluk

Matka Emilia miała „męski” charakter i prowadziła gospodarstwo domowe

Matka Emilia miała „męski” charakter i prowadziła gospodarstwo domowe

Ojciec Stepan Pawluk pracował w młynie

Ojciec Stepan Pawluk pracował w młynie

W przedszkolu lata 1939-1940

W przedszkolu lata 1939-1940

Do pierwszej spowiedzi (sierpień 1940 roku)

Do pierwszej spowiedzi (sierpień 1940 roku)

Po 50 latach p. Jarosława Pawluk odwiedziła swoich niemieckich gospodarzy w Domerhauzen.

Po 50 latach p. Jarosława Pawluk odwiedziła swoich niemieckich gospodarzy w Domerhauzen.

І rok studiów na wydziale filologicznym Lwowskiego uniwersytetu pedagogicznego

І rok studiów na wydziale filologicznym Lwowskiego uniwersytetu pedagogicznego

Jarosława Pawluk – nauczycielka języka polskiego w szkole Kamianobuzkiej (1957 rok)

Jarosława Pawluk – nauczycielka języka polskiego w szkole Kamianobuzkiej (1957 rok)

Z synem Jarosławem (Lubar, lata 70.)

Z synem Jarosławem (Lubar, lata 70.)

Młodzież z Lubara na Festiwalu Marii Konopnickiej (Przedbórz, lata 90.)

Młodzież z Lubara na Festiwalu Marii Konopnickiej (Przedbórz, lata 90.)

Twórczy wieczór Jarosławy Pawluk w jej rodzimych Brodach (1999 rok)

Twórczy wieczór Jarosławy Pawluk w jej rodzimych Brodach (1999 rok)

Spotkanie ze studentami w Centrum Polonistyki na Żytomierskim Uniwersytecie im. I. Franki

Spotkanie ze studentami w Centrum Polonistyki na Żytomierskim Uniwersytecie im. I. Franki

Prezentacja kolejnej zbiórki poetyckiej Jarosławy Pawluk w Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej (lipiec 2013 roku)

Prezentacja kolejnej zbiórki poetyckiej Jarosławy Pawluk w Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej (lipiec 2013 roku)