21 maja przy wsparciu Domu Polskiego studenci II roku wydziału historycznego Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego odwiedzili Dowbysz. Miejscowość ta znana jest jako największe skupisko Polaków oraz przez istnienie na tych ternach w latach 20. polskiego rejonu narodowościowego.

Żeby bliżej się zapoznać z historią Dowbysza i jego mieszkańców grupa młodych historyków zawitała z gościną do prezesa miejscowego Stowarzyszenia Polaków im. Jana Pawła II p. Stefana Kurjaty.

Unikatowa biblioteka, kolekcja porcelany miejscowej fabryki oraz inne liczne ciekawostki „żywiły” interes naukowy studentów-historyków. Podczas spotkania p. Stefan opowiadał o historii powstania wsi, o losach jej mieszkańców szczególnie w czasy dyktatury komunistycznej. Tysięcy dowbyszan deportowano do Kazachstanu i Syberii, setki rozstrzelano. Ku czci ofiar represji stalinowskich z inicjatywy p. Stefana Kurjaty w miejscowym kościele otwarta została tablica pamiątkowa.

Bardzo interesująca była informacja o rodzinie p. Stefana i jego drodze życiowej.

Niniejszy wyjazd po raz kolejny jest świadectwem ścisłej współpracy Domu Polskiego w Żytomierzu z ośrodkami polskimi w obwodzie oraz Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA