Żeby wprowadzić nową koncepcję uroczystości Dni Kultury Polskiej zatytułowaliśmy jako Święto Kultury Polskiej na Żytomierszczyżnie, które zostało podzielone na dwa etapy – 17 listopada na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do Żytomierza z koncertem przybył zespół wokalny „Bracia Steczkowscy”, 25 listopada odbył się koncert zespołów polonijnych obwodu Żytomierskiego „Polskie barwy Żytomierzszczyny”.

Pracę przygotowawcza zaczęliśmy w październiku. Opracowane zostało logo imprezy, wydrukowano afiszy, opracowano listę wysyłki zaproszeń oraz program Święta. Na początku listopada wysłane zostały zaproszenia do organizacji polskich obwodu Żytomierskiego, szkół obwodu i uczelni wyższych, gdzie uczą się języka polskiego, kierowników zespołów polonijnych, niezależnych działaczy polonijnych, przedstawicieli władz lokalnych i obwodowych, kierowników instytucji kulturalnych, Konsulatu RP w Winnicy i Ambasady RP w Kijowie (łącznie około 250 adresatów). Telefonicznie o imprezie poinformowano około 500 osób – słuchacze kursów języka polskie przy Domu Polskim, osoby, które w Domu Polskim składały dokumenty na Kartę Polaka. W parafiach, szkołach, na uczelniach i w miejscach skupienia ludzi rozklejone zostały afiszy.

Informacja o koncertach umieszczona na stronie wizyt.net oraz informacyjnych portalach Zytomierza.

17 listopada koncertem zespołu „Bracia Steczkowscy” rozpoczęło się Święto Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie. Przyjazd zespołu stał się możliwy dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Sala koncertowa Telewizji obwodowej dawno nie gościła zespół o tak wysokim poziomie artystycznym i t zapotrzebowaniach technicznych. Bracia Steczkowscy prezentowali publiczności Żytomierskiej program pt. „Teuta” (ze staroceltyckiego – rodzina, wspólnota). W nowoczesnych aranżacjach brzmiały oryginalne teksty starych pieśni dziadowskich i obrzędowych. Rewelacyjnie nawet dla znawców wyglądały instrumenty muzyków – największe zainteresowanie wywołały melodie liry korbowej w wykonaniu Pawła Steczkowskiego. Na stojąco wysłuchaliśmy Rotę w akapeloowym wykonanie Marcina Steczkowskiego. Rytmikę i szczególną atmosferze stwarzał perkusista zespołu Krzysztof Mika. Podczas koncertu muzycy obcowały o historii powstania zespołu, o swej rodzinie (Steczkowscy – znana wielodzietna rodzina muzykująca), repertuarze, instrumentach. Publiczność, której, niestety, nie było za dużo, bardzo cieple przyjmowała artystów. Cieszyła różnorodność widzów i wiekowa, i socjalna – najstarszemu widzowi było 86 lat, najmłodszemu – 9. Po koncercie Bracia Steczkowscy zwiedziły Dom Polski.

25 listopada odbył się finał Święta Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie – koncert zespołów polonijnych obwodu Żytomierskiego „Polskie barwy Żytomierzszczyny”.

Koncert rozpoczął się Mazurkiem Dąbrowskiego w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego. Chór powstał w roku 1997. Od chwili założenia niezmiennym jego kierownikiem artystycznym jest Zasłużony dla Kultury Polskiej pan Jan Krasowski. W dorobku twórczym chóru występy na licznych festiwalach i konkursach na Ukrainie i w Polsce. Repertuar chóru rozmaity – polskie pieśni religijne, ludowe, patriotyczne, utwory polskich kompozytorów-klasyków i współczesnych polskich autorów. 13 listopada 2012 roku Chór im. J. Zarębskiego godnie prezentował Żytomierszczyzne na spotkaniu z prezydentem Rzeczpospolitej Polski w Winnicy panem Bronisławem Komorowskim.

Najmłodszymi uczestnikami koncertu był Dziecięcy Zespół Wokalny „Dominika” z Nowograda-Wołyńskiego. Zespół założony zastał w 2007 roku i działa pod opieką Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. Juliana Lublińskiego. Kierownik muzyczny – Helena Bialawska, koncertmistrz – Swietłana Żyżko. Solistka zespołu Diana Gieorgijewa – w październiku br. zwyciężyła w Konkursie Polskiej Piosenki Młodzieżowej w Odessie.

Po raz pierwszy na scenie obwodowej prezentował swój dorobek twórczy zespół wokalny „Czerwona kalina” ze wsi Rychalsk rejonu Emilczyńskiego. Zespól działa przy miejscowej parafii, w repertuarze dominują pieśni religijne.

Bardzo ciepło witała publiczność występ solistek Młodzieżowego Zespołu Pieśni Polskiej Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytut Biznesu i Technologii. Zespół istnieje od 2008 roku i wykonuje współczesne pieśni polskie.

Nie możemy sobie wyobrazić święto kultury polskiej bez najbardziej utytułowanego i ulubionego zepsuło polonijnego Zytomierszczyzny „Poleskie Sokoły”, które postawili kropkę finałową w koncercie.

Swoją obecnością Święto Kultury Polskiej na Zytomierszczyźnie zaszczycił Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polski w Winnicy pan Krzysztof Świderek. Pan Konsul podziękował artystom za piękne występy, za prace, którą podejmują na rzecz rozwoju polskości.

Na sali obecny były prezesi i przedstawicieli organizacji polskich z Marjanówki, Nowograda-Wołyńskiego, Berdyczowa, Emilczyno, Baranówki, Nowej-Borowej, Żytomierza.

Druga część uroczystości odbywała się w jednej z restauracji Żytomierza. Miłą niespodzianką dla obecnych był występ polonijnego zespołu tanecznego „Szkielce” ze wsi Marjanuwka rejonu Baranowskiego. Zespól działa około 20 lat, jego niezmiennym kierownikiem jest pan Walenty Rewucki. Obecnie zespół wykonuje przeważnie tańce w stylu czeczotki.

Naszym zdaniem, szczególnego wsparcia potrzebują zespoły działające w małych miejscowościach, które nie posiadają specjalnie dobrych warunków i twórczość ich jest wezwaniem duszy. Takie zespoły nie zależnie od poziomu i repertuaru warto zapraszać, żeby z jednej strony ich dowartościować, zmotywować do dalszych osiągnięć a z drugiej, pokazać do jakiego poziomu powinni dążyć.

Dni Kultury Polskiej

Dni Kultury Polskiej

Dni Kultury Polskiej

Dni Kultury Polskiej

Dni Kultury Polskiej

Dni Kultury Polskiej