2 lutego w Domu Polskim w Żytomierzu odbyło się uroczyste spotkanie Polaków Żytomierszczyzny z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longinem Komołowskim oraz dyrektorem Domu Polonii w Warszawie Iwoną Borowską-Popławską. Swą obecnością spotkanie zaszczycili Konsul Generalny KG RP w Winnicy Krzysztof Świderek, konsul ds. wizowych Sylwester Rudy, wice-mer Żytomierza Aleksandr Boczkowski.

Spotkanie było wyjątkowym z wielu powodów, najważniejszy z nich jest taki, że po raz pierwszy Dom Polski jednocześnie gościł prezesów dwóch największych organizacji polskich na Ukrainie – Emilię Chmielową – prezesa Federacji Organizacji Polskich oraz Antoniego Stefanowicza – prezesa Związku Polaków Ukrainy.

Spotkanie się zaczęło od wspólnej modlitwy i poświęcenia świec gromnicznych przez księdza prałata Ludwiga Kamilewskiego i księdza kapelana Polaków Jarosława Giżyckiego.
Do obecnych – prezesów i przedstawicieli organizacji polskich Żytomierszczyzny, Kijowszczyzny, Winniczyzny, kierowników zespołów polonijnych – zwrócił się Longin Komołowski, podkreślając w swym wystąpieniu niezbędność współpracy pomiędzy organizacjami i jedności Polaków, a także wyraził nadzieję, że podobne spotkania z jego udziałem w Domu Polskim staną się dobrą tradycją. Także pan Komołowski podziękował obecnym za działalność na rzecz odrodzenia polskości na Kresach.

W części oficjalnej spotkania głos zabrały także prezesi organizacji polskich – pani Emilia Chmielowa, Antoni Stefanowicz, Wiktoria Radik (Kijów), Jan Glinczewski (Winnica), Zytomierszczyznę reprezentowali m.in. Wiktoria Laskowska-Szczur, Wanda Laskowska a także – Mikołaj Warfolomiejew.

Spotkanie integracyjne odbyło się w jednej z restauracji Żytomierza z udziałem Chóru Kameralnego imienia J. Zarębskiego pod kierownictwem p. Jana Krasowskiego.
W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób – prezesi organizacji polskich z obwodu Żytomierskiego, Kijowskiego, Winnickiego, kierownicy zespołów polonijnych, niezależne działacze, media lokalne.

Spotkanie Polaków ŻytomierszczyznySpotkanie Polaków Żytomierszczyzny Spotkanie Polaków Żytomierszczyzny Spotkanie Polaków ŻytomierszczyznySpotkanie Polaków Żytomierszczyzny Spotkanie Polaków Żytomierszczyzny