Tradycyjnym w Domu Polskim spotkaniem tematycznym dla młodzieży został Dzień języka ojczystego, których obchodzony jest w świecie 21 lutego. Tym razem tematem spotkania została życie i dzieło wybitnego Polaka Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Spotkanie zaczęło się od wygłoszenia referatu dot. życiorysu i różnorodności zainteresowań i działalności Kraszewksiego, który opracowała studentka Żytomierskiego Uniwersytetu Julia Bojko. Słuchacze kursów języka polskiego odczytała odcinki utworów pisarza „Stara baśń”, „Pogrobek”, „Litwa za Witolda”. Wyłącznie przez poznanie literatury można poznać głębi i piękno języka. Czytając utwory klasyczne Karszewskiego, Sinkiewicza, Reymonta, poezję Mickiewicza, Słowackiego wkraczamy się w tajemnice słowa, a słowo z kolei zmienia nas, naszą świadomość i filozofie życiową.

 

Postać J.I.Kraszewskiego nie przystaje budzić interes i wywoływać zachwycenie. Przestaszewskim ceniony jest jako wielki pisarz, ale także jako działacz społeczny. Był także malarzem, zajmował się działalnością charytatywną. Jak tyle dziedzin mógł skutecznie prowadzić? Odpowiedź znajdujemy jednym z jego cytatów, który wymownie pokazuje nam główną podstawę jego filozofii życiowej „Będziemy żyć dla innych, tak, będziemy żyć dla innych!”

0105040302 06