Muzyka to jedyny język przekazu,

który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury,

dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lustro,

w którym wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć nawzajem.

Zbigniew Lubicz-Miszewski

W tak tragiczny dla nas czas, w tak okrutną epokę szukamy płomiennik nadziei, pragniemy pokoju i harmonii. W czym ją znajdziemy? Jednoznacznie – w muzyce.

Kontynuując zapoczątkowaną rok temu tradycję Salonów Muzycznych zaprosiliśmy 7 lutego publiczność na wieczór autorki kompozytorki Łarysy Bojko pt. „Muzyka barw”. W półtoragodzinnym koncercie otworzyliśmy nie znane do tego czasu strony talentu pani Łarysy – wzruszające kompozycji wierszowane wykonane pod akompaniament gitary i fortepiano, gra na dudce, śpiew i melodeklamacja dotykały głębi duszy każdego obecnego. Towarzyszyła występowi czarująca gra na flecie w wykonaniu pani Anny Matiuszenko. Rodzynką koncertu został występ śpiewaczki Żytomierskiej Filharmonii pani Eugenii Gintowt pod akompaniament pana Artema Zirky.

Pani Łarysa Bojko jest utalentowanym nauczycielem. Od dwóch lat ona prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci w Domu Polskim. Młode talenty także prezentowały kilka piosenek autorstwa pani Łarysy.

Swoja obecnością zaszczyciły koncert przedstawicieli Stowarzyszenia Polaków im. Juliana Lublińskiego z rodzimego miasta pani Łarysy Nowograda-Wołyńskiego; przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Winnicy – wice-konsulowi pani Edyta Niedzwiecka oraz pan Krzysztof Rosiński z małżonką.

 

Łarysa Bojko urodziła się w Nowogradzie-Wołyńskim. Po ukończeniu szkoły muzycznej studiowała w Drochobyckim liceum muzycznym. Będąc jeszcze studentką pracowała akompaniatorem w zespole pieśni i tańca „Truskawczanka”. Później ukończyła Kijowski instytut kultury za specjalnością kierownik zespołu orkiestrowego. W Żytomierzu pani Łarysa była załozycielka i niezmiennym kierownikiem zespołów dziecięcych „Dudaryk” i „Akwarelki”.

Obecnie ona opiekuje się Młodzieżowym zespołem pieśni ukraińsko-polskiej Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii oraz zespołem dziecięcym „Kwiaty” przy Domu Polskim w Żytomierzu.

W 1993 roku pani Łarysa zwyciężyła w konkursie obwodowym „Lecą żurawi do Czarnobyla” z własna pieśnią „Monolog wiosenny”.

W 1998 roku – laureat konkursu literackiego „Sobory naszych dusz” w nominacji „Kompozytor” (Kijów)

W 2003 roku – laureat festiwalu „Ukraińska rodzina – 2003”

W 2008 roku – laureat festiwalu „Mi-si-sol”

W 2009 roku – laureat festiwalu „Slawutycz – 2009”

W 2009 roku – zwycięzca Żytomierskiego festiwalu „Śpiewajmy o Żytomierzu”

W 2011 roku – laureat międzynarodowego festiwlau „Czarnobylskie motywy” (Dniepropietrowsk)

2012 rok – laureat premii im. Łesi Ukrainki

Zbiórki kompozytorskie pani Łarysy Bojko „Dumy czerwonej kaliny”, „Niepokój zranionej kobzy”.

Pani Łarysa Bojko wydała 3 albumy muzyczne „Portet” (2007 rok), „I struny, i barwy” (2010), „Żywe struny dla Łesi” (2011 rok).

Szczególne interesującą w twórczości pani Łarysy jest temat „Kompozytor i malarz”. Pani Łarysa „nagłośniła” swoją muzyką obrazy znanego malarza poleskiego Jurija Kamysznogo, wynikiem czego stała zbiórka kompozytorska na słowa poetów ukraińskich „Gra słońce na strunie”.

02 030405010607091110