Tradycyjnie w lutym uroczyście obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Spotkanie zaczęło się od wesołych konkursów na sprawdzenie znajomości języka polskiego. Aktywni w konkursach byli nie tylko nasi uczniowie a także ich rodzice. Następnie przystąpiliśmy do recytacji ulubionej poezji w języku polskim i ukraińskim. Uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych pocieszyły piękną recytacją i wierszyków żartobliwych, i poważnych patriotycznych.
Ponieważ uroczystość odbywała się w dzień urodzin Łesi Ukrainki uczciliśmy pamięć naszej znanej rodaczki. Pali Larysa Bojko z wokalnym zespołem „Kwiaty” zaprezentowała mini-spektakl. Pod akompaniament gitary i fortepianu dziewczynki recytowały wierszy Łesi Ukrainki oraz wykonywały piosenki do jej słów. Polskim przekładam poezji Łesi Ukrainki zawdzięczamy pani Jarosławie Pawluk.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest bardzo ważnym dniem w kalendarzu wydarzeń Domu Polskiego. Od wielu lat w ramach obchodów organizujemy konkursy językowe, quizy, dyktando, spotkania tematyczne, podkreślając niezbędność pielęgnowania i popularyzacji języka polskiego.
Dziękujemy Siłom Zbrojnym Ukrainy za możliwość uroczyście obchodzić nasze tradycyjne święta.
Działalność Domu Polskiego w Żytomierzu wspierana jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.