Na początku stycznia Dom Polski w Żytomierzu organizował Spotkanie Opłatkowe dla przedstawicieli środowiska polskiego. Było to pierwsze od dwóch lat spotkanie dla szerszego grona naszych partnerów i przyjaciół. Z wielkim podziękowaniem za przebycie witaliśmy prezesów organizacji polskich z obwodu – p. Katarzynę Rudenko z Malina, p. Julię Wowk z Suseł oraz p. Sofię Kowalską z Marjanówki. Żytomierz reprezentowali kierownik artystyczny polskiego chóru kameralnego im. J. Zarębskiego p. Jan Krasowski oraz p. dr Natalia Misiac z Muzeum Kosmonautyki.

Ciepłą, rodziną atmosferę spotkania tworzył cudownym występem zespołu wokalnego „Kwiaty”. Na Sali brzmiały najpiękniejsze kolędy polskie oraz wzruszające pieśni patriotyczne. A na zakończenie koncertu kierowniczka zespołu p. Larysa Bojko wykonała kilka kompozycji lirycznych.

W trakcie spotkania prezes Stowarzyszenia Polaków im. H. Sinkiewicza p. Katarzyna Rudenko zaprezentowała nową książkę „Polacy Malinszczyzny: spojrzenie przez wieki”, która okazała się w 2021 roku dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Następnie, zgodnie z piękną tradycją polską podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie nawzajem pokoju i miłosierdzia Bożego.

Dziękujemy Siłom Zbrojnym Ukrainy, za możliwość żyć, spotykać się i pielęgnować nasze tradycji polskie.

Działalność Domu Polskiego w Żytomierzu wspierana jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.