„Naród nie umiera od zawału serca, najpierw odbierają mu język”

Lina Kostenko

Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych każdego narodu jest jego język. Zachowanie i przekazanie dziedzictwa narodowego możliwe wyłącznie zasobami języka ojczystego. Język polski i język ukraiński niejednorazowo przezywały ciężkie czasy zakazania, niszczenia. Każde powstanie Polaków przeciw caratu powodowało zakaz posługiwania się językiem polskim. Przez długi czas język ukraiński na Ukrainie uważano za język „chłopski”.

Możemy się cieszyć, że żyjemy w inne czasy – bez zastrzeżeń możemy i potrafimy rozmawiać po ukraińsku i po polsku. Mamy możliwość uczyć się, doskonaląc te języki, które dla nas są ojczystymi.

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Dom Polski ogłosił konkurs prac twórczych wśród uczniów Sobotnich Kółek Twórczych pt. „Język Polski – mój ojczysty”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 osób.

I miejsce zajęła Maria Mykytiuk (9 lat) z wierszem „Język Polski – mój ojczysty”

II miejsce – Liza Gołowko (10 lat)

III miejsce – Nazar Skorbacz (10 lat)

 

Język Polski – mój ojczysty

(Maria Mykytiuk)

O, język Polski!

O, język mój ojczysty!

Ty przeczysty, najpiękniejszy!

Mądry, piękny, najładniejszy!

Każde twoje słowo –

Perły z dna morskiego.

Każde twoje słowo –

I jest nam wesoło.

Bo śpiewasz jak ptaszek,

I serca szczęśliwe radością napełniasz

Ty jesteś ojczysty i zawsze im będziesz!

 

21 lutego w Domu Polskim odbyły się szkolenia, organizowane dla uczniów Sobotnich Kółek Twórczych art-studią „Książka o mnie”.

020304070605