23 lutego w Bibliotece im. A. Mickiewicza w Kijowie odbyła się prezentacja książeczki  dla dzieci „Mikołajczyk” w współautorstwie Żanny Romanczuk, nauczycielki języka ukraińskiego, oraz Natalii Miesiąc, dyrektora Centrum Polonistyki na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Jana Franki.

Książeczka przedstawia wydanie metodyczne, w którym znajdują się wiersze w języku ukraińskim oraz polskim. Wydanie okazało się dzięki wsparciu finansowemu Domu Polskiego w Żytomierzu.

Podczas prezentacji uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych przy Domu Polskim w Żytomierzu recytowały wiersze.

Organizatorami prezentacji wystąpiły Dom Polski w Żytomierzu, Instytut Polski w Kijowie, Organizacja Społeczna „Kraina Promieni Słonecznych”. Akcja odbyła się w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

050610080907