3-4 maja w Domu Polskim w Żytomierzu odbył się egzamin certyfikowy ze znajomości języka polskiego jako obcego, organizowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Do egzaminu przystąpiły 36 osób z 6 obwodów – Żytomierskiego, Połtawskiego, Kijowskiego, Zaporoskiego, Czerkaskiego, Kirowogradzkiego. Przeważnie – to maturzyści, które w roku bieżącym planują podjęcie studiów wyższych w Polsce albo kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Egzamin certyfikowy od 2004 roku corocznie odbywa się w różnych miastach po całym świecie. Na Ukrainie egzamin odbywał się w Łucku, Winnicy, Kijowie, Charkowie, Lwowie. W roku bieżącym po raz pierwszy na zaproszenie Domu Polskiego komisja egzaminacyjna w składzie prof. Dorota Brzozowska (przewodnicząca komisji), mgr Ewa Węgrzak (sekretarz), dr Anna Trębska – Kerntopf (członek komisji) przyjechała do Żytomierza.

Egzamin się składał z 5 etapów: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstu pisanego, pisanie, egzamin ustny. Interesanci ubiegały się o certyfikat poziomu B1, B2, C2.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

04 03 02 01