Wzywamy do waszej pamięci, ludzie, i do waszych serc – nie pozwólcie, aby nasz los stał waszym losem

Te słowa są bardzo aktualne w nasz czas i zostały nieoficjalnym motto prezentacji Informatora „Żytomierzanie w szeregach Wojska Polskiego w latach II Wojny Światowej”, która odbyła się 7 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki.

Autorem wydania jest historyk p. Aleksander Laszew. Informator poświęcony 70. rocznice formowania jednostek Wojska Polskiego na Ukrainie i mieści informację dot. formowania i działalności Wojska Polskiego pod czas II Wojny Światowej, dane osobowe około 1000 mieszkańców obwodu Żytomierskiego, którzy służyli w Wojsku Polskim. Informator został wydany dzięki wsparciu sponsorów – synów żołnierzy Wojska Poskiego – p. Józefa Zapołowskiego , p Romana Petrangowskiego oraz Jarosława Dołgich – zastępcy przewodniczącego Żytomierskiej Administracji Państwowej. Pomoc w wydaniu książki nadały także Dom Polski oraz Studencki Klub Polski w Żytomierzu.

Na prezentację byli zaproszenia historycy, studenci, działacze polonijne oraz goście honorowe, m.n. rektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki prof. Piotr Sauch, autor Informatora Aleksandr Laszew, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Wojska Polskiego w Żytomierzu Zygmunt Wengłowski, kombatanci Wojska Polskie oraz ich dzieci.

Bardzo wzruszające były odpowiedzi weteranów, którzy byli świadkami strasznej wojny, która zabrała miliony żyć a zniszczyła przyszłość jeszcze większej ilości ludzi. Obecni z zainteresowaniem słuchali każde ich słowo, w których brzmiało  wezwanie o zachowaniu pokoju w kraju ojczystym.

Oprócz występów gości honorowych, zabrali głos studenci Wydziału Historii Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki, którzy przygotowali wypowiedzi oraz prezentację o losie kombatantów Wojska Polskiego m.n. Ludmiły Babicz, która była obecna wśród zaproszonych. Prowadząca prezentacji Walentyna Jusupowa (prezes Studenckiego Klubu Polskiego) poprosiła goście o chwilę milczenia w znak uszanowania bohaterów, które zganeły na polach walki za wolność.

Wszyscy zauważyli, że wydanie Informatora „Żytomierzanie w szeregach Wojska Polskiego w latach II Wojny Światowej” jest bardzo ważne wydarzenie. Wszyscy powinien znać imiona swoich bohaterów, którzy walczyli o naszą swobodę, o naszą przyszłość. Wydanie Infomatora może indukować innych naukowców dla prowadzenia badań na temat formacji grup Wojska Polskiego na Żytomierszczyżnie. To jedyne, czym możemy odwdzięczyć kombatantom za ich odwagę, za ich ofiarę na rzecz swej Ojczyzny.

08 02 06 09 07 01