W Domu Polskim mamy przyjemną wiadomość – nasza nauczycielka Wiktoria Oleksiuk ukończyła studia podyplomowe na Drohobyckim uniwersytecie pedagogicznym im. Iwana Franki i otrzymała dyplom bakalarza polonistyki.

Z tej poważnej okazji składamy dla Wiktorii najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i kolejnych osiągnięć zawodowych i osobistych!