Po wymuszonej przerwie związanej z kwarantanną odnowione zostały zajęcia na Sobotnich Kółkach Twórczych Domu Polskiego. Zajęcia odbywają się codziennie w małych grupach dla uczniów 1-7 klasy.

Oprócz nadrabiania zaległości w nauczaniu języka polskiego dzieciaki uczestniczą w konkursach, bawią się na świeżym powietrzu.

W 2020 roku projekt edukacyjny „Sobotnie Kółka Twórcze dla dzieci” jest dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą