Dnia 12 stycznia 2019 roku w Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej odbyło się piękne spotkanie z kolędą polską. Inicjatorem i głównym organizatorem przedsięwzięcia wystąpił Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Ryszard Karapuda. Także do organizacji spotkania przyczynił się Konsulat Generalny RP w Winnicy reprezentowany przez p. Magdę Arsenicz i p. Tomasza Sipowskiego.

Spotkanie się zaczęło od słów powitalnych księdza-kapelana Ryszarda Karapudy i pani konsul Magdy Arsenicz. Pani konsul wyraziła nadzieję, że wspólne śpiewanie kolęd zainicjowane przez Kapelanię będzie dobrą tradycją w Żytomierzu. Następnie fragmenty „Jasełek” zaprezentowały uczniowie parafialnej szkółki sobotnio-niezielnej.

Kolędowanie otworzył dziecięcy zespół wokalny „Dzwoneczki” (kierownik artystyczny p. Jadwiga Poliszczuk). Perfekcyjnym wykonaniem pięknych kolęd pocieszył Polski Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod kierownictwem p. Jana Krasowskiego. Następnie na scenę zaproszono Chór Katedralny „Kredo” katedry św. Zofii (kierownik p. Regina Smirnow).

Na zakończenie spotkania uczestnicy koncertu i widzowi wspólnie pomodliły się „Ojcze nasz” i zaśpiewały polską kolędę „Bóg się rodzi” i ukraińską „Oj raduj się ziemią”. A dla małych artystów Konsulat Generalny RP w Winnicy rozdał słodkie prezenty.

Serdecznie dziękujemy Kapelanowi ks. Ryszardowi Karapudę za tak wspaniale organizowaną imprezę!