Dnia 12 stycznia b.r. Dziecięcy Wokalny Zespół „Kwiaty” Domu Polskiego uczestniczył w Obwodowym festiwalu kolęd „Anioły winszują”. Festiwal odbywał się w Żytomierskiej katedrze św. Michaiła przy wsparciu Żytomierskiej Administracji Obwodowej. W festiwalu uczestniczyło około 20 zespołów z całego obwodu.

Dziecięcy Wokalny Zespół „Kwity” wykonał dwie kolędy w języku polskim „Dzisiaj w Betlejem” i w języku ukraińskim „Nowa radość stała”.

Uczestnicy festiwalu otrzymały dyplomy oraz prezenty od obwodowego wydziału kultury.