W ramach wspópracy ze Studenckim Klubem Polskim 31.10 oraz 1.11 w Domu Polskim odbyły się szkolenia pt. „Jak powstała Polska”, które poprowadziła pani Magdalena Zylik.

Pani Magdalena z wykształcenia jest socjologiem, trener dramy stosowanej rekomendowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA, założycielka nieformalnej grupy dramowej
„LUB drama” w Lublinie. Obecnie bierze udział w szkole trenerów rekomendowanej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Koordynator projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Organizuje i prowadzi warsztaty z doskonalenia kompetencji społecznych w różnych grupach wiekowych. Zawodowo i prywatnie – społecznica – chętnie angażuje się w projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne.

Do Żytomierza pani Magdalena Zylik przybyła na zaproszenie Studenckiego Klubu Polskiego w ramach realizacji wspólnego projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu dwóch dni pani trener poprowadziła ponad 16 godzin zajęć dla studentów i wykładowców Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego, członków Klubu oraz młodzieży uczącej się języka polskiego w Domu Polskim.

Podczas warsztatów pani Magdalena i nasi słuchacze omawiali i dyskutowali na następujące tematy: Lech, Czech, Rus – kim byli? W jaki sposób wpisali się na karty historii Polski? Mieszko I, Kazimierz Wielki, August Poniatowski i inni… Wielcy władcy Polski. Kim byli? Prezydenci Polski – ilu ich właściwie było? Czym była Rada Państwowa? Jaka jest Polska dziś…?

Udział w takich szkoleniach ma poważne znaczenie dla młodzieże, ponieważ jest okazją obcowania z nośnikiem języka polskiego a także pozwala w dostępnej formie omówić ważne tematy związane z historią Polski.

Bardzo dziękujemy pani Magdalenie Zylik za tak ciekawe warsztaty a Studenckiemu Klubu Polskiemu za współpracę.

0301