28-30 października w Kojowie odbył się konkurs recytatorski Kresy 2016. Organizatorami przedsięwzięcia wystąpiły – Dom Polski w Kijowie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Wydział konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Już tradycyjnie przed konkursem odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez instruktorów z Polski. Podczas zajęć dzieci i młodzież z różnych miejscowości Ukrainy ćwiczyły kulturę i wyrazistość słowa, ogólne zasady interpretacji tekstu, ruchy pobudzające wyobraźnię i świadomość ciała. Pracując w grupach – budowali etiudy i improwizacje na zadane tematy.

30 października w ciągu całego dnia swoje talenty recytatorskie prezentowało około 70 osób. Żytomierszczcznynę na konkursie reprezentowały m.in. uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej w Emilczynie – Jana Karpenko, Taisja Zajec oraz Ludmiła Sitajło; uczniowie szkoły marjanówksiej rejonu baranowksiego – Jarosłwa Jaworska, Lilia Jaworska oraz Katarzyna Kowal; uczniowie Sobotnioch Kółek Twórczych Domu Polskiego – Elżbieta Gołowko, Aleksi Bołotow oraz Andrzej Sergijczuk.

Wyróżnienie w starszej kategorii wiekowej otrzymała Jana Karpenko z Emilczyno. Jana jest uczennicą pani Honoraty Mięsak – nauczycielki języka polskiego z ORPEGu, która już czwarty rok prowadzi zajęcia językowe w szkółce sobotnio-niedzielnej przy Domu Polskim w Emilczyno.

W młodszej kategorii wiekowej wyróżnienie otrzymała Elżbieta Gołowko.

02040508060103091210