18 października słuchacze kursów językowych z Domu Polskiego (około 35 osób) odwiedziły Malin. Po mszy świętej, odprawionej w wyremontowanym kościele św. Anny goście z Żytomierza zaproszeni zostały do siedziby Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-oświatowego im. H. Sinkiewicza. Prz kawie i herbacie pani prezes Katarzyna Rudenko o historii i teraźniejszości organizacji.

Po odwiedzeniu biura grupa żytomierzan zwiedziła historycznie-znaczące miejsca Malina – memoriał partyzantom, miejsce bohaterskiej śmierci rodziny Sosninych, rodzinną kapliczkę Giżyckich na miejscowym cmentarzu.

Następnie oddzieliliśmy muzeum znanego podróżnika, biologa i antropologa Mikołaja Mikłucho-Makłaja.

0102030405060708