13 października w Domu Polskim odbyło się spotkanie nauczycieli języka polskiego Żytomierza z przedstawicielem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panią Anitą Staszkiewicz. Celem spotkania było zapoznanie się z miejscowym środowiskiem nauczycielskim oraz omówienie aktualnych problemów.

Uczestnikami spotkania zostały nauczyciele, które prezentowali różne instytucji edukacyjne miasta: szkoła nr 36 na czele z panią dyrektor, szkoła nr 14, szkoła we wsi Denyszi, Szkoła wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej, Żytomierski Uniwersytet Państwowy, kursy językowe przy Domu Polskim.

W trakcie spotkania omawiano m.in. kwestii niezbędności dokształcenia nauczycieli jak na różnorodnych kursach w Polsce tak i na miejscu. Mówiono o problemach z wyposażeniem gabinetów, o podręcznikach i pomocach dydaktycznych. Uczestnicy spotkania zadeklarowały chęć współpracy w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.

01