10 września na Wydziale Historycznym Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ignacy Jan Paderewski – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta”.

Wydarzenie stało się możliwe dzięki współpracy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki oraz Domu Polskiego w Żytomierzu.

Na otwarciu do obecnych studentów i wykładowców przemawiały dr hab. Natalia Sejko (prorektor Uniwersytetu ds. Nauki), dr Natalia Miesiąc (dyrektor Centrum Polonistyki) oraz dr Irena Perszko (dyrektor Domu Polskiego).

Wystawa pt. „Ignacy Jan Paderewski – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta” przygotowana została przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Muzeum Łazienki w Warszawie oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Pierwsza część wystawy to oczywiście prezentacja lat dziecięcych i młodości Paderewskiego. Druga obejmuje kolejne etapy kariery pianistycznej i politycznej wielkiego Polaka. Na sześciu panelach są przedstawione największe osiągnięcia we wszystkich dziedzinach prowadzonej przez niego działalności: artystycznej – jako genialnego pianisty i utalentowanego kompozytora oraz zręcznego polityka i żarliwego patrioty.

Nie na darmo mówiono o nim, że był największym politykiem wśród muzyków i największym muzykiem wśród polityków. Obydwie te dziedziny połączone z ogromnym ładunkiem patriotyzmu, jaki nosił w sobie przez całe życie Paderewski, ugruntowały jego niepodważalną pozycję w historii i kulturze nie tylko naszego narodu, ale również całego świata.

Wystawa prezentowana była do tej pory w wielu miejscach w Polsce i za granicą, m.in. w Parlamencie Europejskim i w Centrum Polskim w Brukseli.

Z inicjatywy Konsula Generalnego, pana Krzysztofa Świderka, wystawa została przetłumaczona na język ukraiński. W obwodzie żytomierskim wystawę gościły – Berdyczów, Nowogród Wołyński, a w roku 2011, w ramach Dni Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, wystawa zaprezentowana została w bibliotece obwodowej.

Na terenach obwodu żytomierskiego postać Paderewskiego jest powszechnie znana i szanowana. Znajduje się tu kilka miejsc upamiętniających rodzinę Paderewskiego, m. in. grób ojca i macochy na cmentarzu katolickim czy tablica pamiątkowa ku czci jego siostry Marii Paderewskiej.

W 2001 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu, w ramach obchodów Roku Paderewskiego, odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci Ignacego Jana Paderewskiego na budynku Domu Polskiego. Od tego czasu Dom Polski ma wielki zaszczyt nosić imię tego wielkiego Polaka. Z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie tablicę pamiątkową poświęconą I.J. Paderewskiemu umieszczono na Szkole Muzycznej nr 5.

Jeszcze raz o Paderewskim