W celu zapoznania się z historią swoich przodków Dom Polski w Żytomierzu zorganizował wyjazd dla dzieci do Kamieńca Podolskiego oraz Chocimia. W wyjeździe udział wzięli uczniowie żytomierskich szkół, którzy są słuchaczami kursów języka polskiego w Domu Polskim. Są to osoby ambitne, których głównym celem są studia w Polsce.

Zaczęliśmy od zwiedzania Twierdzy w Kamieńcu Podolskim, a następnie udaliśmy się na wycieczkę po Starym Mieście. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały przewodnika. Głównym tematem była rola Polaków w historii ukraińskich miast. Wspaniała inscenizacja bitwy Polaków z Turkami pod Kamieńcem Podolskim w 1672 roku nadała miejscu iście średniowieczny klimat.

Następnie, zgodnie z harmonogramem wycieczki, grupa zwiedziła Twierdzę w Chocimiu. Piękno zabytku oraz wyjątkowy krajobraz na długo pozostaną w pamięci uczestników wyjazdu.

Po wycieczce wszyscy byli zadowoleni i wracali do domu pełni pozytywnych wrażeń.

Wycieczki o podobnym charakterze są jednym z kierunków działania Domu Polskiego w celu zapoznania młodzieży polonijnej z historią, kulturą i dziedzictwem naszych przodków.

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka

Ciekawa wycieczka