10 stycznia w sali Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej odbył się koncert kolęd w wykonaniu najsłynniejszej muzykującej rodziny w Polsce – rodziny Pospieszalskich.

Żytomierski koncert stał trzecim w turnusie Ukrainą. 7 stycznia Pospieszalscy zaśpiewali w katedrze lwowskiej, następnego dnia – w Samborze, a 11 stycznia wyruszyły do Kijowa.

Inicjatorami i głównymi sponsorami całego turnusu wystąpiły Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Organizacją koncertu w Żytomierzu zajmował się Dom Polski.

Wypełniona po brzegi – ponad 400 widzów! – Filharmonia Żytomierska wielkimi brawami witała każdą kompozycję wykonaną Rodziną Pospieszalskich. Dla publiczności artyści zaprezentowały własną wizję brzmienia znanych nam z dzieciństwa kolęd, co z kolei wywołały niesamowite wrażenie u obecnych na sali.

Do łzy wzruszającym momentem koncertu zostało uszanowanie pamięci zmarłego 30 grudnia 2016 roku prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego. Tak się złożyło że tego samego dnia – 10 stycznia – w Warszawie odbywał się jego pogrzeb. Na koncercie w dedykacji śp. Longina Komołowskiego zespół wykonał utwór „Nie było miejsca dla ciebie”, sala wysłuchała tą kolędę na stojąco.

Bez wątpliwość koncert został wyjątkowym artystycznym i duchownym wydarzeniem w naszym regionie. I dzięki temu, że gościliśmy zespół o tak wysokim poziomie, i dzięki temu że udało się zebrać na sali publiczność z 11 miejscowości. Zawitały na koncert goście z Romanowa na czele z księdzem proboszczem Ryszardem Dziubą; ekipa z Berdyczowa na czele z księdzem Pawłem Ferko. Liczne reprezentacji przybyła z parafij w Korostyszowie i Dowbyszu. Witaliśmy na sali także przedstawicieli ośrodków polonijnych z Nowej Borowej, Marjanówki, Bykówki, Nowograda-Wołyńskiego, Malina i nawet Winnicy. Niemniej licznie zaprezentowała się i publiczność żytomierska.

Serdecznie dziękujemy Rodzinie Pospieszalskich za święto piękna oraz publiczności Wołyńsko-Podolskiej za to, że byli z nami w tym wyjątkowym dniu.

8 7 6 5 4 3 2 1