W Domu Polskim od lat odbywają się zajęcia języka polskiego dla młodzieży szkolnej, która planuje podjęcia studiów wyższych w Polsce. W bieżącym roku szkolnym mamy 3 grupy uczniów klas starszych – i zaawansowanych i początkujących. Zajęcia prowadzi pani Natalia Szumlańska.

W celu sprawdzenia na ile nasi słuchacze dobrze orientują się w historii Polski, w polskiej literaturze i kinematografii, na ile potrafią pracować w zespole 17 kwietnia organizowaliśmy konkurs intelektualny „Polonista-intelektualista”. Konkurowały między sobą dwie ekipy – ekipa „Białe” (uczniowi 10-11 klasy, które uczą się polskiego od 1 klasy) oraz ekipa „Czerwone” (uczniowie 8-11 klasy, uczące się polskiego 2-3 lata).

Spotkanie intelektualne zaczęło się od prezentowania uczestników konkursu oraz przedstawienia jury. Oceniały odpowiedzi ekip pani Natalia Szumlańska – prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki oraz Julia Nowicka – wykładowca historii na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym.

Następnie rozpoczął się program konkursowy.

Zadanie nr 1 „Data – wydarzenie”. Każda ekipa dostała analogiczne zadanie – ustalić odpowiedniość między datą historyczną i wydarzeniem historycznym, jej odpowiadającym. W ciągu 10 minut uczestnicy wyszukiwały odpowiednie daty, w które odbywały się m.in. bitwa pod Grunwaldem, powstanie warszawskie, powstanie styczniowe, pierwszy rozbiór Polski, wejście Polski do Strefy Schengen etc. Formując pytania tego konkursu uwzględnialiśmy historię Polski różnych okresów. Ekipy dobrze poradziły sobie z tym zadaniem. Najwięcej punktów otrzymała ekipa „Czerwonych”, która podała prawidłowe odpowiedzi na 9 z 10 pytań.

 Zadanie nr 2 „Postać-wydarzenie” Konkurs podobny do poprzedniego. Tylko zamiast daty proponowano postacie historyczne, do których trzeba dobrać odpowiednie wydarzenie historyczne. Ekipy szukały odpowiedniego nazwiska do następujących wydarzeń: stan wojenny w PRL, chrzest Polski, polska okupacja Moskwy, Konstytucja 3 maja, Pokojowa Nagrody Nobla, bitwa o Monte Cassino 1944 roku etc. W tym konkursie najlepsze wyniki pokazała ekipa „Białych” – 7 z 10 punktów.

Ze względu na to, że rok 2016 ogłoszono rokiem Henryka Sinkiewicza w naszym konkursie nie mogliśmy ominąć uwagą twórczość znanego polskiego pisarza. Trzeci i czwarty konkurs poświęcony był pierwszej z trzech powieści historycznych trylogii Henryka Sinkiewicza „Ogniem i mieczem”.

 Zadanie nr 3 „Zgadnij bohatera”. Ekipy robiły odpowiednie podpisy do zdjęć bohaterów ekranizacji powieści w reżyserii .Jerzego Hoffmana z zaznaczeniem – jest to postać wzorowana (ze wskazaniem, kto służył pierwowzorem dla autora), literacka czy historyczna. Najlepiej z tym zadaniem poradziła sobie ekipa „Białych”, otrzymując 14,5 punktów z 16 możliwych.

 Zadanie 4 „Szlakiem bohaterów”. Wydarzenia, opisane w powieści „Ogniem i mieczem” głównie odbywają się w około 11 miejscowościach – wymyślonych lub takich, które istnieją do dziś na terenie współczesnej Ukrainy. Zadanie polegało na zaznaczeniu na mapie współczesnej Ukrainy obwodów, na ternach których miały miejsca wydarzenia opisane w powieści „Ogniem i mieczem”. Także trzeba było zaznaczyć konkretne miejscowości ze wskazaniem – co w tej miejscowości się odbywało zgodnie z powieścią. Zadanie okazało się bardzo trudne do wykonania. Najwięcej punktów otrzymała ekipa „Białych”.

 Zadanie nr 5 „Wycieczka tematyczna” było twórczym. Wykorzystując możliwości Internetu ekipy powinni były stwórzcie prezentację w programie PowerPoint  wycieczki tematycznej.

Ekipa „Białych” pracowała nad wycieczką pt.  „Kościoły i klasztory”, ekipa „Czerwonych” Pałace i zamki”. Każda ekipa otrzymała po 5 obowiązkowych do zwiedzania miejscowości.

Wycieczka „Kościoły i klasztory” zawierała następujące miejscowości:

  1. Ostróda (woj. Warmińsko-mazurskie)
  2. Łomża (woj. Podlaskie)
  3. Jelenia Góra (woj. Dolnośląskie)
  4. Prudnik (woj. Opolskie)
  5. Siedlce (woj. Mazowieckie)

Wycieczki tematycznej pt.  „Pałace i zamki” zawierała takie, obowiązkowe do zwiedzenia miejscowości:

  1. Kwidzyn (woj. Pomorskie)
  2. Moszna (woj. Opolskie)
  3. Wałbrzych (woj. Dolnośląskie)
  4. Będzin (woj. Ślaskie)
  5. Toruń (woj. Kujawsko-pomorskie)

Ekipy świetnie poradziły sobie z tym zadaniem. W ciągu 45 minut opracowały logistykę marszruta oraz przygotowały podstawowe informacji o zwiedzanych obiektach w każdej miejscowości. Jury oceniło pracę każdej ekipy w 20 punktów.

W wyniku wykonania 5 zadań I miejsce zajęła ekipa „Białych” (60 punktów), drugą z 47 punktami była ekipa „Czerwonych”.

Uczestnicy konkursu otrzymały dyplomy i prezenty od Domu Polskiego w Żytomierzu.

020504111008090706171618150114131219