W ramach uszanowania pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej i tragedii Smoleńskiej w Domu Polskim odbył się szereg przedsięwzięć.

2 kwietnia odwiedziliśmy Polski Cmentarz Wojskowy w Bykówni koło Kijowa.

9 kwietnia w Domu Polskim odbył się przegląd filmu Katyń.

11-12 kwietnia dla słuchaczy kursów językowych przeprowadzono spotkania tematyczne „Zbrodnia Katyńska – pamięć ofiar, przestroga dla potomków”. W ramach spotkania opowiadano o historii zbrodni oraz oglądano odcinki filmu „Epitafie Katyńskie”.

Chwilą ciszy uszanowaliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej 1940 i tragedii smoleńskiej 2010, oraz zaginionych na Wschodzie żołnierzy ukraińskich 2013-2016.

4321