Konkurs został ogłoszony na początku maja. Informacje o konkursie wysłaliśmy pocztą zwykła i drogą meilową do około 100 adresatów (organizacji polskie Żytomierszczyzny, szkoły z wykładaniem języka polskiego, uczelni wyższe).

Dostalismy 15 prac konkursowych z Żytomierza, Nowograda-Wołyńskiego, Szepietowki, Berdyczowa. Jury w składzie dr Natalia Misiać (dyrektor Centrum Polonistyki), dr Irena Perszko (dyrektor Domu Polskiego) oraz mgr Natalia Szumlańska (doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) wytypowała 7 najlepszych prac, autorzy których zaproszone zostały na seminarium końcowe 6 czerwca 2012 roku w centrum Polonistyki przy Uniwersytecie Państwowym w Żytomierzu.

Na seminarium końcowym każdy uczestnik Konkursu występował z prezentacją swej pracy konkursowej.

Do udziału w prezentacji zaprosiliśmy studentów Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii, które uczą język polski. Niestety, udział studentów innych uczelni był nie możliwy ze względu na wczesne zakończenie roku szkolnego.

Spotkanie zaszczyciła swą obecnością prorektor Uniwersytetu ds. nauki dr hab. Natalia Sejko.

Jury Konkursu wręczyli Dyplomy zwycięzcom i uczestnikom konkursu, każdy uczestnik otrzymał kubek firmowy z logotypem Roku Kraszewskiego, notatnik, długopis, oraz reklamówkę firmową Domu Polskiego.

I miejsce zajęła studentka II roku wydziału filologii ukraińskiej Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu Wiktoria Czerniak

II miejsce – uczennica 10 klasy żytomierskiej szkoły średniej nr 27 Maryna Zielińska

III miejsce studentka II roku wydziału filologii ukraińskiej Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu Jana Krotowicz

Dyplomy uczestników otrzymały:

Anna Bielska – uczennica klasy 9, szkoła nr 25 w Żytomierzu

Bogdan Zinkiewicz – uczeń klasy 10, szkoła nr 27 w Żytomierzu

Olga Maszewska – kolegium w Nowogradzie-Wołyńskim

Eugeniusz Baczyński – uczeń klasy 11, liceum technologiczne

file_51c606c644214
file_51c607036fbf3