12 kwietnia w Domu Polskim w Żytomierzu odbył się wieczór pt „Kwiaty wierności” poświęcony pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej 1940 roku oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem roku 2010. Scenariusz spotkania opracowała poetka i tłumaczka p. Jarosława Pawluk, która w 1939 roku mieszkała na okupowanych przez sowietów terenach Polski i na własne oczy wiedziała brańców – polskich żołnierzy, przemieszczających się na wschód w obozy radzieckie. Bolesne wspomnienia dzieciństwa pobudziły p. Jarosławę do napisania całego cyklu wierszy ku ci pamięci ofiar Katynia pt. „Kwiaty wierności”. Widzami zostały prezesi organizacji polskich Żytomierza i obwodu, słuchacze kursów języka polskiego.

Do udziału w mini-spektaklu zaprosiliśmy uczniów szkół Żytomierskich oraz studentów uczelni wyższych. Pragnęły oni przekazać przeżycia i tragedie młodych oficerów polskich oraz ich narzeczonych, które tak i nie doczekały się ślubnej sukienki.

Pieśni autorstwa p. Jarosławy Pawluk pod akompaniament p. Ireny Pawluk (Kojów) wykonywała p. Olga Żarowska (Lwów).

Do obecnych zwrócił się wice-konsul Konsulatu generalnego RP w Winnicy p. Damian Ciarciński.

Wspólnie z księdzem-kapelanem Polaków Jarosławem Giżckim modliliśmy się za duszy zmarłych Polaków.

Wieczór pt „Kwiaty wierności” (Ku czci pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej 1940 roku oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem roku 2010)