24 maja Dom Polski w Żytomeirzu wspólnie z Mlaińskim Kulturalno-oświatowym Stowarzyszeniem Polaków im. H. Sienkiewicza organizowały konkurs recytatorski dla uczniów miejscowej szkółki sobotnio-niedzielnej. Do udziału w zawodach poetyckich zgłosiło się 10 osób w wieku 7-16 lat, które dopiero rok uczą się języka polskiego (nauczyciel – pani Helena Syczowa).

Jury konkursu I miejsce oddały uczniu 11 klasy Andrzejowi Awramenku za recytowanie wiersza „Jesteś taka…”, II miejsce otrzymała Alicja Łazuka (2 klasa) z wierszem „Kup mi mamo gwiadzkę z nieba”, III miejsce zajęła Maria Syczowa (3 klasa) z wierszem „Do widzenia”.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodkie prezenty od Domu Polskiego a zwycięscy – piękne książki od Polskiej Biblioteki Narodowej.

0504141009020103080706121311