27 maja na zaproszenie dyrekcji denyszowskiej szkoły średniej dyrektor Domu Polskiego dr Irena Perszko odwiedziła Święto ostatniego dzwonka. Wizyta nie była przypadkową – od 3 lat w tej szkole wykładany język polski.

W bieżącym roku szkolnym jako przedmiot obowiązkowy w klasach 5, 6 i 7, i jako fakultatyw – w szkole podstawowej.

Na uroczystości Ostatniego dzwonka za osiągnięcia w nauce języka polskiego dyplomy od Domu Polskiego i słodkie prezenty otrzymało 20 uczniów.

Nauczycielka języka polskiego pani Jana Kurnosowa odznaczona została podziękowaniem od administracji szkoły oraz Rady wiejskiej.

010506021014131209110807