Od 2012 roku Dom Polski organizuje lokalny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej obwodu pt. „Te słowa istniały zawsze…”. Za czas istnienia projektu udział w nim wzięło około 260 osób z 6 miejscowości – Malina, Emilczyna, Nowej Borowej, Irszańska, Żytomierza, Marjanówki.

Corocznie, dzięki aktywności nauczycieli-polonistów oraz prezesów ośrodków polonijnych obwodu Żytomierskiego ilość uczestników się zwiększa, podwyższa się poziom recytacji.

Tegoroczna edycja konkursu startowała 29 marca w Nowej Borowej. We współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-oświatowym im. J. Słowackiego konkurs się odbywa w tej miejscowości już po raz trzeci. Uczestnikami konkursu zostały uczniowie gimnazjum, które fakultatywnie od dwóch-trzech lat uczą się języka polskiego. Zajęcia w gimnazjum prowadzi p. Anna Bielak, która jednocześnie stoi na czele Stowarzyszenia Polaków w Nowej Borowej.

Pani Anna zadbały by poezja recytowana na konkursie była rozmaita i odpowiadała wieku uczestników. W młodszej kategorii wiekowej dominującymi były utwory Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej, starsze uczniowie prezentowały poezję Juliana Tuwima, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej.

Większość uczniów już po raz kolejny uczestniczą w konkursie, przechodząc z jednej kategorii wiekowej w następną i prezentują coraz lepsze wyniki.

Członkowi jury (nauczycieli miejscowej szkoły oraz członkowi Stowarzyszenia Polaków w Nowej Borowej) przeznaczyli następujące miejsca.

W młodszej kategorii wiekowej (6-9 lat) wśród 10 najlepszą była Karina Zajnczykowska (9 lat) z wierszem Jana Brzechwy „Żaba”. W średniej (10-13 lat) i starszej (14-16 lat) grupach wiekowych poza konkurencją była wielodzietna rodzina Subinych – Roman Subin (12 lat) z wierszem Juliana Tuwima „Przy okrągłym stole” i Anna Subin (14 lat) z utworem Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”.

Zwycięzcy otrzymały książki od Biblioteki Narodowej w Warszawie. A każdy uczestnik dostał słodycze od Domu Polskiego.

Przedsięwzięciu towarzyszył mini-koncert piosenki polskiej w wykonaniu uczestników konkursu. Zabrzmiały „Mazurek Dąbrowskiego”, „Barka”, „Polskie kwiaty”, „Szła dzieweczka do laseczka”, „Hej, sokoły”. Także w ramach imprezy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego rysunków wielkanocnych.

Następne eliminacji wiosennej edycji konkursu „Te słowa istniały zawsze…” odbędą się w Korostyszowie i Malinie.

0914100807060503111312151816