Od pięciu lat Dom Polski w Żytomierzu występuje jednym z współorganizatorów obwodowego konkursu dla uczniów klas starszych „Żytomierszczyzna – mój kraj ojczysty”, który tradycyjnie wiosną odbywa się w Żytomierksiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii.

Forum podsumowujący i wręczenie odznaczeń zwycięzcom odbyło się w sali konferencyjnej Instytutu 29 marca. Na uroczystość przebyły autorzy najlepszych prac twórczych, wyznaczone przez jury konkursu oraz ich nauczycieli.

Tradycyjnie w nominacji „Najlepszy utwór, esse, opowieść” najlepszych wybierał Dom Polski w Żytomierzu. Nagrody i wyróżnienia wręczała p. Tatiana Denisiewicz menedżer projektów Domu Polskiego. Specjalne wyróżnienia w tej nominacji otrzymały: Iwanna Kusio (Owrucz), Diana Borowyk (Korosteń), Anna Pawlenko (Żytomierz).

W roku bieżącym pracy konkursistów szczególnie wyróżniały się wielkim patriotyzmem i miłością to swej Ojczyzny. W różny sposób – słowem, wierszem, obrazem czy zdjęciem – młodzież nawiązywała do niezbędności zachowania piękna swego kraju, niepowtarzalności swej Małej Ojczyzny.

Spotkaniu towarzyszył koncert zespołu wokalnego KIBIT pod kierownictwem p. Łarysy Bojko.

030207060504