W 2013 roku Dom Polski w Żytomierzu nawiązał współpracę z Zakładem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Polskiej Biblioteki Narodowej. Co miesiąc pracownik biblioteki pani Dorota Maciejuk wysyła na adres Domu Polskiego książki – przeważnie dla dzieci. Za 5 lat współpracy otrzymaliśmy ponad 600! książek.

Gromadzimy ich w bibliotece Domu Polskiego, ale głównie służą one prezentami dla uczestników licznych konkursów. Książki, które otrzymujemy od Polskiej Biblioteki Narodowej czytają dzieci z Nowej Borowej, Irszańska, Malina, Emilczyno, Marjanówki, Bykówki, Denysziw, szkół żytomierskich.

Od 2016 roku dzięki współpracy z PBN „kącik książki polskiej” powstał w Żytomierskiej obwodowej bibliotece dla dzieci.  Dom Polski regularnie przekazuje tam nowe wydania, otrzymane od PBN.

Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Polskiej Biblioteki Narodowej zaprasza do współpracy instytucji zainteresowane otrzymaniem książek w języku polskim. Prosimy zwracać się do pani Doroty Maciejuk pod adresem poczty elektronicznej: d.maciejuk@bn.org.pl.