19 sierpnia 2017 roku w Sali Żytomierskiej Biblioteki Dziecięcej odbyły się I Polskie Dni Nauki. To projekt zainicjowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i zrealizowany w Żytomierzu we współpracy z Domem Polskim. Uczestnikami projektu było ponad 100 osób z Żytomierza, Malina, Bykówki, Nowograda-Wołyńskiego. Wsparcie medialne przedsięwzięcia zapewniło Polskie Centrum Medialne (redaktor naczelny – p. Włodzimierz Iszczuk).