W ramach współpracy z Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki 25 września Dom Polski organizował wyjazd edukacyjny dla studentów „Lekcja historii – polskie dziedzictwo na terenach Ukrainy” do Krzemieńca i Dubno.

Wycieczka się zaczęła od zwiedzenia ruin zamku krzemienieckiego historię którego opowiadała historyk pani Julia Nowicka. Następnie – główny punkt wycieczki – muzeum Juliusza Słowackiego. Przewodniczka muzeum wzrastająco opowiadała o losie poety, który został odzwierciedleniem tragicznej historii jego ojczyzny. O przebywaniu geniusza w Krzemieńcu i latach emigracji, o twórczości, która ciągle nawiązywała do tej rodzimej ziemi. Pod wielkim wrażeniem od samego muzeum i opowieści przewodniczki młodzież kontynuowała wycieczkę spacerem ulicami i uliczkami Krzemieńca.

Po obiedzie wyruszyły do Dubno, gdzie zwiedziły stary zamek bastionowy.

Bez wątpliwości najpiękniejsze zakątki Ukrainy zachodniej tak czy inaczej związane są z Polską. Pałace i runi zamków, kościoły i klasztorze – wszystko to przypomina nam o obecności na tych ziemiach Polaków. A tym bardziej wiążą nas z macierzą wielcy geniusze, które czerpały z tej ziemi natchnienie. Tuż poznawajmy ten kraj, który był ich i jest naszym wspólnym domem.

1413121110090807060504030201