25 września organizowaliśmy wyjazd edukacyno-kulturalny do Malina „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie”. Do wycieczki zaprosiliśmy słuchaczów kursów języka polskiego przy Domu Polskim oraz członków Studenckiego Klubu Polskiego.

Podróż zaczęła się od udziału we mszy świętej w kościele św. Anny, którą poprowadził ksiądz-proboszcz Krzysztof Dulęba. Po mszy prezes Malińskiego Stowarzyszenia Polaków im. H. Sinkiewicza pani Katarzyna Rudenko zapoznała gości z historią parafii i wysiłkach miejscowych Polaków w odzyskaniu kościoła. Następnie nas zaproszono na herbatę do biura Stowarzyszenia.

Dom Polski już po raz czwarty odwiedza Malin i już tradycyjnie odwiedziliśmy miejscowy koledż leśniczy z przepięknym parkiem dendrologicznym. Na terenie koledżu znajduje się muzeum Mikołaja Mikłucho-Makłaja. W 2016 roku w muzeum otworzono nowe sali poświęcone rodzinie znanego podróżnika. Pod koniec 19 wieku Matka Mikłucho-Makłaja Katarzyna Bekker mieszkała w tym budynku a jej znany syn niejednorazowo odwiedzał jej w Malinie. Pani Bekker pochodziła z rodziny polsko-niemieckiej, a jej bracia uczestniczyły w powstaniu styczniowym.

Wyjazdy edukacyjne są ważnym kierunkiem działalności Domu Polskiego ponieważ otwierają nieznane strony historii naszego regionu, pozwalają poznać tych ludzi, którzy od wielu lat pielęgnują polską kulturę i tradycji w różnych zakątkach Żytomierszczyzny.

0809070605040201