Dnia 6 listopada br. w Domu Polskim odbyło się spotkanie młodzieży, uczącej się języka polskiego z przedstawicielami Wielonarodowej Brygady Litewsko–Polsko–Ukraińksiej (LITPOLUKRBIG). Reprezentacja brygady była bardzo liczna – ponad 25 osób – żołnierze z Litwy, Polski i Ukrainy. Dla obecnych na Sali zaprezentowano krótką historię powstania LITPOLUKRBIG, jej strukturę, misję i zadania.

 LITPOLUKRBIG składaj się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. 25 stycznia 2016 roku Antoni Macierewicz – Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Juzoas Olekas – Minister Obrony Narodowej Republiki Litwy oraz Generał Armii Ukrainy Stepan Poltorak – Minister Obrony Ukrainy zainaugurowali działalność połączonej Brygady LITPOLUKRBRIG w trakcie oficjalnej ceremonii otwarcia w Lublinie. W przypadku uzyskania jednomyślnej zgody trzech Państw, Brygada lub jej jednostki afiliowane będą mogły być użyte w międzynarodowych operacjach, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

Następnie dowódca brygady pułk. Dmytro Bratishko wręczył dla Domu Polskiego odznakę LITPOLUKRBRIG, która przedstawia trzy miecze i flagi państwowe Litwy, Polski i Ukrainy na niebieskim tle. Pan pułkownik także podkreślił, że nie przypadkowo patronem brygada jest Konstanty Ostrogski hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. Konstanty Ostrogski z sukcesem dowodził wojskami przeciwko armii tatarskiej i moskiewskiej. Stoczył 33 bitwy, w tym 31 zwycięskich. Najważniejszą z nich była bitwa pod Orszą, w czasie której zjednoczone siły Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Korony Królestwa Polskiego pokonały przeważającą liczebnie Armię Moskiewską. Także obecnych na Sali powitał szef sztabu pułk. Michała Małyskę.

Dyrektor Domu Polskiego Irena Perszko podziękowała gościom za wizytę i tak interesujące spotkanie oraz wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy.

Wykorzystano informację ze strony internetowej http://litpolukrbrig.wp.mil.pl