Dnia 9 listopada na Sobotnich Kółkach Twórczych obchodzono Święto Niepodległości Polski. Podczas zajęć językowych nauczyciele pani Wiktoria Oleksiuk i Jana Kurnosow opowiadały o głównych wydarzeniach poprzedzających 11 listopada, o wybitnych Polakach, które w różne czasy tworzyły historię Niepodległej Polski.

Najmłodsi nasi uczniowi poznawali historię niepodległości przez grę – kolorowały kolorowanki patriotyczne, własnoręcznie robiły polską flagę, bawiły się w gry planszowe i puzzle. Na zajęciach wokalnych z panią Larysą Bojko śpiewały piosenek patriotycznych.

W tym samym dniu nasi maluchy uczestniczyły w „słodkich warsztatach” w Żytomierskiej wytwórni czekolady razem z panią Julią Bojko i panią Anną Janczak.

A dla młodzieży uczącej się języka polskiego pani Julia Nowicka organizowała wycieczkę „Polski Żytomierz”. Podczas wycieczki uczniowie zapaliły znicze koło tablicy pamiątkowej prezentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu.

Niewątpliwie Narodowe Święto Niepodległości Polski jest Polaków po całym świecie i przypomina nam że należymy do Narodu, który nigdy nie był pokorny losowi i zawsze walczył o wolność swej Ojczyzny.