1 kwietnia w Kijowie odbył się Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Zebranie zostało powołane zgodnie z uchwałą Zarządu Federacji i na celu miało wprowadzenie formalnych zmian do statutu organizacji odpowiednie do wymagań nowego ustawodawstwa ukraińskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 200 delegatów z całej Ukrainy. Żytomierszczyznę reprezentowały Zygmunt Węgłowski (Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego), Wiktoria Szewczenko (Stowarzyszenie Polaków w Nowogradzie-Wołyńskim), Walentyna Jusupowa (Studencki Klub Polski), Mikołaj Warfołomiejew (Teatr Polski w Żytomierzu), Katarzyna Rudenko (Stowarzytszneie Polaków w Malinie), Irena Baładyńska (Kameralny chór im. J. Zarębskiego), Ludmiła Chimicz (Stowarzyszenie Polaków w Baranówce), Irena Perszko (Dom Polski w Żytomierzu).

Zebranie swoją obecnością zaszczycili przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Marek Różycki (Sekretarz generalny) oraz Anita Staszkiewicz.

Sejmik otworzyła prezes Federacji p. Emilia Chmielowa. Prowadzącym został wybrany prof. Władysław Strutyński. Wśród innych uchwał Sejmik podjął bardo ważną decyzję – nadanie Domu Polskiemu we Lwowie imienia śp. Longina Komołowksiego. Obecnie trwa budowa Domu, którą zainicjował i do ostatniej chwili aktywnie wspierał pan Komołowski.

2 1 3