24 marca w Nowej Borowej startowała wiosenna edycja regionalnego konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Te słowa istniały zawsze…”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 28 uczniów szkółki sobotnio-niedzielnej działającej przy miejscowym ośrodku Polaków im. J. Słowackiego. Prowadzącą konkursu została pani Anna Bielak – nauczycielka języka polskiego, prezes Stowarzyszenia Polaków m. J. Słowackiego w Nowej Borowej. Jury konkursu – nauczycieli miejscowego gimnazjum.

Przedsięwzięcie zaczęło się od wspólnego odśpiewania hymnów narodowych Polski i Ukrainy.

Program konkursowy otworzyła młodsza grupa wiekowa (7-9 lat). Dzieciaki wspaniale recytowały wiersze Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Ludwika Kerna. Wśród dziewięciu konkursistów najlepszym poziomem wykazała się Maria Moszkowska (9 lat), która recytowała wiersz J. Brzechwy „Ślimak”. II miejsce jury oddało dla Katarzyny Subin (8 lat), z wierszem „Głobus” tego samego J. Brzechwy. Trzecią w tej kategorii wiekowej była Daria Mykytyńczuk (9 lat) z wierszem „Aniołek” H. Niewiadomskiej.

Za wspaniałą recytację poezji Jana Brzechwy odznaczenie otrzymała najmłodsza uczestniczka konkursu Zofia Subin (3 lata).

W średniej kategorii wiekowej – 10-12 lat – także dominowała poezja J. Brzechwy i M. Konopnickiej. I miejsce w tej grupie zajęła Elżbieta Kopył (12 lat) z wierszem „Co słonko widziało”, II miejsce – Karina Zajnczykowska (10 lat) z wierszem „Pomidor”, i trzecią była Jana Żukowiec (11 lat), która zarecytowała „Tydzień” J. Brzechwy.

Największą intryga zawiązała się w starszej grupie wiekowej (13-16 lat), która tym razem pokazała bardzo wysoki poziom recytacji. Młodzież doskonale deklamowała poezje Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Jana Kochanowskiego a nawet przekłady Tarasa Szewczenki.

Po gorących dyskusjach I miejsce jury oddało Annie Subin (15 lat), która wspaniale zarecytowała „Niepewność” Adama Mickiewicza. II miejsce zdobyła Wiktoria Gorbacz (14 lat) za melodeklamację przekładu poezji Tarasa Szewczenki. Trzecią była Aleksandra Grybowska (15 lat) z wierszem Stanisława Estraichera „Powinszowanie dla mamy”.

Zwycięscy konkursu otrzymała prezenty od Domu Polskiego a także polskie książki od Polskiej Biblioteki Narodowej. A wszystkie konkursiści – słodycze od Domu Polskiego.

Po konkursie uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej zaprezentowały wspaniały koncert piosenki polskiej.

02 03 04 07 08 09 10 11 01 05 06 16 15 14 13 12