Pogodnego jesiennego weekendu środowisko polskie Nowogrodu Wołyńskiego zgromadziło się w budynku-muzeum rodziny Kosaczów żeby po raz kolejny dołączyć się do Narodowego Czytania. Do obecnych zwróciła się główna organizatorka przedsięwzięcia, prezeska miejscowego Stowarzyszenia Polaków im. J. Lublińskiego pani Wiktoria Szewczenko. Pani prezes powitała obecnych na Sali gości i uczestników spotkania.

Tym razem na zaproszenie do Nowogrodu przybyły dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko, prezes Studenckiego Klubu Polskiego Walentyna Jusupowa, prezes Stowarzyszenia Polaków „Polonia Zwiagelszczyny” p. Julia Wowk oraz kierownik artystyczny zespołu kameralnego im. J. Zarębskiego p. Jan Krasowski. Pani Wiktoria także podziękowała za przybycie przedstawicielom władz lokalnych, nauczycielom języka polskiego, uczniom szkółek sobotnio-niedzielnych z Nowogrodu i Żytomierza, członkom organizacji polskich, księżom z Nowogrodu i Korca.

Ponieważ w tym roku mamy jubileuszowe dziesiąte Czytanie, pani prezes poprowadziła krótką wycieczkę w historię tego wydarzenia. M. in. p. Wiktoria podkreśliła, że w Nowogrodzie Wołyńskim Narodowe Czytanie odbywa się po raz szósty i jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.

Następnie został odczytany list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy adresowany Polakom, które dołączyły się do Narodowego Czytania 2021 w różnych zakątkach świata. „Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przeslanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.” – m. in. zaznaczył w swoim liście Pan Prezydent. Napisany w dalekim 1906 roku ten utwór nie traci swej aktualności i do dziś, dowodem czego są liczne inscenizacji teatralne. „Moralność pani Dulskiej” zajmuje godne miejsce i w repertuarze Żytomierskiego Teatru Polskiego im. J. Kraszewskiego (premiera wystawy odbyła się w filharmonii obwodowej w 2011 roku).

Krótką notatkę biograficzną o życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej przedstawiła Walentyna Jusupowa.

Po części uroczystej rozpoczęło się prawdziwe przedstawianie. Na improwizowanej scenie wystrojone artyści, a były to uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej im. J. Jakubowskiej oraz pani prezes Wiktoria Szewczenko, pogrążyły obecnych w prawdziwą atmosferę domu Dulskich. Szczególnie zachwyceni byliśmy wspaniałą grą pani Wiktorii, która bardzo udanie przekazywała wszystkie cechy głównej bohaterki pani Dulskiej. Wielkimi brawami dziękowaliśmy wszystkim aktorom. Było to naprawdę wyjątkowe Czytanie, które emocjonalnie połączyło i artystów i obecnych na Sali widzów. Każdy z uczestnik spotkania otrzymał od organizatorów upominki.

Przedstawicieli Domu Polskiego w Żytomierzu po raz czwarty przyjeżdżają do Nowogardu Wołyńskiego, żeby wspólnie uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu, którym jest Narodowe Czytanie. Przede wszystkim jest to wyjątkowa możliwość współdziałania środowiska polskiego oraz integracji wokół polskich tradycji i wartości. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Polaków im. J. Lublińskiego oraz pani prezes Wiktorii Szewczenko za zaproszenie i wysoki poziom organizacji Narodowego Czytania 2021.

Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu

dr doc. Irena Perszko