Na zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy kursów języka polskiego przy Domu Polskim zorganizowana została wycieczka edukacyjna Żytomierzem, którą prowadziła pani Julia Nowicka – nauczycielka języka polskiego oraz historii. Wycieczka zaczęła się od tablicy pamiątkowej śp. Prezydentowi Polski Lechowi Kaczyńskiemu przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 2.

Następnie powędrowaliśmy starą częścią miasta. Zwiedziliśmy dom Józefa Kraszewskiego, dom w którym urodził się Jarosław Dąbrowski oraz ruiny klasztoru jezuitów.

Spacerując starym miastem i słuchając legend miejskich doszliśmy do katedry św. Zofii. Ten kościół ma długą i ciekawą historię.

Świątynia została wybudowana w latach 1746–1748 z fundacji biskupa Samuela Jana Ożgi.

Wycieczka skończyła się odwiedzinami Cmentarza rzymokatolickiego w Żytomierzu. Pani Julia opowiedziała historię tego miejsca, także zwiedziliśmy mogiły znanych postaci pochowanych na cmentarzu (groby rodziców Ignacego Jana Paderewskiego, rodziny Stanisława Moniuszki, Juliusza Zarębskiego).