W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki organizowało I Obwodowe Dyktando z Języka Polskiego. Udział w przedsięwzięciu wzięły około 50 osób, w tym uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego – Andrzej Sergijczuk oraz Dasza Świncicka.

W młodszej kategorii wiekowej I miejsce zdobył Andrzej Sergijczuk. Andrzej jest uczniem 7 klasy szkoły we wsi Denyszi koło Żytomierza. Od 3 lat uczy się języka polskiego u pani Jany Kamińskiej-Kurnosow, w 2015 roku zaczął odwiedzać Sobotnie Kółka Twórcza w Domu Polskim. Andrzej jest jednym z najlepszych uczniów swej szkoły i naszych Kółek. Lubi uczyć języki obce, szczególnie zachwycony jest językiem polskim.

– Bardzo lubię ten języki i chętnie biorę udział w lekcji. Przez czterdzieści pięć minut dowiaduję się bardzo dużo nie tylko z gramatyki, a także z kultury polskiej, oraz historii kraju. Dzięki wielu praktycznym ćwiczeniom, jakie wykonujemy w książkach, rozwijamy nie tylko naszą wyobraźnię, ale także bogactwo języka – mówi Andrzej. – Udział w dyktando zostało interesującym doświadczeniem i jestem bardzo zadowolony wynikiem.

Oprócz nauczania Andrzej ma hobby – śpiewa ludowe piosenko polskie oraz ukraińskie, odwiedza zajęcia muzyczne przy Domu Polskim oraz gra na dudce.

W przyszłości chce studiować w Polsce by poszerzyć swoją wiedzę, pogłębić swoje zainteresowania, by uczyć się od autorytetów. Ale największe marzenie Andrzeja – zostać księdzem, by pomagać ludziom.

012