Uczenie się w ciągu życia – to główna zasada człowieka, pragnącego osiągnąć sukces zawodowy. Przykładem takiej nieustannej pracy samodokształcania i samodoskonalenia jest pani Natalia Szumlańska. Pani Natalia Szumlańska po ukończeniu w 2001 roku studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim wróciła na Ukrainę (jest to bardzo ważne ze względu na to, iż większość absolwentów zostaje w Polsce).  Po powrocie aktywnie weszła w życie polonijne Żytomierza. W 2002 roku zaczęła prowadzić według programu autorskiego kursy języka polskiego dla członków i wolontariuszy Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu. Oprócz tego pracowała w redakcji tygodnika „Gazeta Polska” w Żytomierzu w latach 2002-2003 na stanowiskach korektora i redaktora.

Ale największą pasją życiową pani Natalii pozostaje zawód nauczycielki. W różnych okresach pracowała jako wychowawca języka polskiego w przedszkolu, nauczycielka w Gimnazjum nr 1, szkole nr 36, Domu Polskim w Żytomierzu. Jej doświadczenia i umiejętności pozwoliły w 2003 roku podjąć pracę na Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie Technologicznym na stanowisku tłumacza i wykładowcy kursu języka polskiego. Po kilku latach przerwy pani Natalia wróciła na tę uczelnie.

Jej praca nie ogranicza się tylko do formalnego wykładania swojego przedmiotu. Oprócz tego przygotowuje uczniów do konkursów recytatorskich – miejscowych i ogólnoukraińskich, olimpiad językowych. Uczniowie pani Natalii Szumlańskiej corocznie skutecznie zdają egzaminy na studia wyższe do Polski.

Aktywna postawa życiowa, wysoki poziom wymagań wobec siebie nie pozwalają pani Natalii stać w miejscu i nie szukać nowych szczytów do pokonania. W 2010 roku mgr Natalia Szumlańska została doktorantką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu ostatnich 3 lat pani Natalia pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Dubisza aktywnie bada aktualny stan nauczania języka polskiego na żytomierszczyźnie.

25 września br. na posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki odbyło się wszczęcie przewodu doktorskiego oraz zatwierdzenie tematu rozprawy pracy naukowej pani Natalii Szumlańskiej. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego doktoranta, potwierdzające skuteczność jego starań i uznanie środowiska naukowego.

Życzymy pani Natalii natchnienia w realizacji jej dążeń naukowych, starannych i wdzięcznych uczniów oraz dobrego humoru na co dzień.