O tym, że Żytomierz ma bogatą historię, która ścisłe jest związana z Polską, wie każdy. Aby sprawdzić tę znajomość, a może i nawet otworzyć nieznane strony książki pt. „Polski Żytomierz”, 12 października Dom Polski zorganizował bieg patrolowy. Grę łączącą naukę i rozrywkę zatytułowaliśmy „Polski Żytomierz. Czy dobrze go znasz?”. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy uczniów klas starszych szkół żytomierskich, którzy jednocześnie uczęszczają na zajęcia języka polskiego w Domu Polskim.

Z placu Sobornego w centrum miasta wystartowało 5 pięcioosobowych drużyn. Trasa biegu przebiegała przez 6 stacji – kościół Św. Zofii, pomnik Jana Pawła II, filharmonię, kościół Św. Jana z Dukli, budynek, gdzie urodził się J. Dąbrowski oraz budynek, w którym mieszkał J. Kraszewski. Na każdej stacji drużyny wykonywały zadania sportowe oraz odpowiadały na pytania dot. szczegółów historii miejsca, które zostało wybrane na stację.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła podczas każdego zadania. Końcowym punktem był Dom Polski, gdzie prawie po 50 minutach od początku biegu pojawili się zwycięzcy – drużyna „Żółta karta” (Maria Kruczeniuk, Maryna Żurid, Eduard Kantor oraz Artem Ciwko).

Najlepsi otrzymali prezenty od Domu Polskiego, a każdy – niezapomniane wrażenia i dobry humor.

Zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie polonijne, zachęcanie do poznania historii i kultury Polski to jedne z głównych celów działalności Domu Polskiego. Każdy nasz projekt to mała cegiełka w budowaniu postaw tożsamości narodowej u młodego pokolenia Polaków na Ukrainie.

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto

Poznajemy swoje miasto