Z wielkim smutkiem i żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci księdza Bogdana Kusznira, naszego duszpasterza, wielkiego przyjaciela, godnego człowieka.

Zapoznaliśmy 5 kwietnia 2014 roku gdy po raz pierwszy przyjechaliśmy do Bykowni na Polski Cmentarz Wojskowy. Bogdan Kusznir wtedy był wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowa i wspólnie z proboszczem parafii ks. Wiesławem Pęskim odprawiał mszę świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej. Od tego czasu corocznie w kwietniu Dom Polski organizuje wyjazdy do Bykowni. A mszę święto odprawiał dla nas ks. Bogdan Kusznir SAC. Podczas mszy mówił niegłośno, powoli, rozważając każde słowo. Ale zawsze mądrze, docierając do samej głębi duszy.

W kwietniu br. tradycyjnie przyjechaliśmy na cmentarz, ale przy ołtarzu już stał inny ksiądz. Nasz duszpasterz w tym czasie walczył ze straszną chorobą. Choroba zwyciężyła… 26 sierpnia 2018 roku ks. Bogdan Kusznir odszedł do domu Ojca.

Módlmy się za wieczny odpoczynek dla jego duszy.

 

Ks. Bogdan Kusznir SAC (1977 – 2018), duszpasterz z Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Do pallotynów wstąpił w 1995 r. jako kandydat na kleryka. W latach 1996-2002 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenie kapłańskie otrzymał – w 2002 roku. Po święceniach kapłańskich został skierowany przez ks. Prowincjała do pracy duszpasterskiej w Delegaturze Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Był wikariuszem w Dowbyszu, Nowym Zawodzie, Jabłonnym, Sokołowie, .

Od 25 sierpnia 2011 r. objął stanowisko wikariusza parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, a od 24 sierpnia 2014 r. funkcję proboszcza tej parafii. Postępująca choroba zmusiła go do rezygnacji z tej funkcji w 2017 r. Został wtedy skierowany do pallotyńskiego domu w Żytomierzu, gdzie podjął leczenie. Ks. Bogdan Kusznir zmarł w szpitalu w Kijowie, 26 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00, po długiej i ciężkiej chorobie. Przeżył 41 lat, 21 lat w konsekracji w Stowarzyszeniu i 16 lat w kapłaństwie.

Źródło: http://www.sekretariat-misyjny.pl